Bukkit - serwer Minecraft

Dalsze losy projektu Bukkit są niepewne.

Bukkit - krótkie wprowadzenie.

Bukkit jest to modyfikacja serwera Minecraft. Główną siłą serwera Bukkit jest możliwość instalowania różnych modyfikacji ( pluginów ), wprowadzających nowe funkcjonalności do gry. Pluginy te są tworzone i rozwijane przez społeczność użytkowników tego serwera. Twórcy Bukkit'a kładą również duży nacisk na wydajność. Wszystkie te cechy sprawiają że jest to obecnie najpopularniejsze oprogramowanie serwerowe do Minecraft'a multiplayer.

Bukkit - skąd pobrać ?

Bukkit jest oprogramowaniem darmowym, można go pobrać ze strony projektu: bukkit.org.

Należy pamiętać że wersje pluginów muszą być odpowiednie do wersji serwera Bukkit jakiego używamy, dlatego nieraz warto się wstrzymać kilka dni po wyjściu nowej wersji serwera Bukkit z jego instalacją i poczekać aż społeczność zdąży zaktualizować pluginy.

Instalacja serwera Bukkit

Bukkit, zresztą jak i sam Minecraft jest napisany w Javie, a co się z tym wiąże jest w zasadzie niezależny od systemu operacyjnego na jakim go uruchamiamy.

Ja skupie się tu na Windows i Linux.

Jeżeli chodzi o Windows, to sprawa jest bardzo prosta:

- zakładamy sobie katalog dla naszego serwera, np. craftbukkit-1.2.3-R0.2, choć może to być dowolna nazwa w dowolnym miejscu na dysku,
- następnie kopiujemy do tego katalogu plik serwera np. craftbukkit-1.2.3-R0.2.jar,
- teraz wystarczy już tylko utworzyć skrypt uruchamiający serwer, w tym celu tworzymy nowy plik o nazwie np. start.bat,

Bardzo istotną sprawą jest nazwa pliku ma to być plik 'start.bat', a nie 'start.bat.txt', gdyż rozszerzenie 'bat' sprawia że jest to plik wykonywalny. Jeżeli w twoim windowsie rozszerzenia plików są ukryte, upewnij sie że plik nazywa się 'start.bat', a nie 'start.bat.txt'.

- w pliku tym wpisujemy linijki jak poniżej:

@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.2.3-R0.2.jar
PAUSE

ewentualnie można pobrać plik tutaj: start.bat

Jeżeli używasz Javy 32-bit na maszynie 64-bit, może być konieczna zamiana %ProgramFiles% na %ProgramFiles(x86)%.

Jeżeli używasz Java7 zmień "%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" na "%ProgramFiles%\Java\jre7\bin\java.exe".

Dla wygody można sobie jeszcze zrobić skrót na pulpicie do pliku start.bat, ustawić mu ikonę z Minecraft'a i nim uruchamiać serwer. Serwer zatrzymujemy komendą stop.

Jeżeli chodzi o Linux, sprawa wygląda podobnie, z tą różnicą że do uruchamiania serwera wykorzystamy skrypt.

- zakładamy sobie katalog dla naszego serwera, np. craftbukkit-1.2.3-R0.2, choć może to być dowolna nazwa w dowolnym miejscu na dysku,
- następnie kopiujemy do tego katalogu plik serwera np. craftbukkit-1.2.3-R0.2.jar,
- tworzymy skrypt uruchamiający serwer, w tym celu tworzymy nowy plik o nazwie np. start.sh,

- w pliku tym wpisujemy linijki jak poniżej:

#!/bin/sh
BINDIR=$(dirname "$(readlink -fn "$0")")
cd "$BINDIR"
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit-1.2.3-R0.2.jar

ewentualnie można pobrać plik tutaj: start.sh

Nadajemy skryptowy prawo wykonywania chmod +x serwer.sh

Będąc w katalogu ze skryptem uruchamiamy go komendą ./start.sh, serwer podobnie jak pod windows zatrzymujemy komendą stop.

Jeżeli stawiamy serwer od podstaw na linux, polecam dystrybucje Debian.

Opis instalacji i konfiguracji serwera minecraft na bazie sytemu linux/Debian znajdziesz tutaj:
Minecraft serwer multiplayer (linux/Debian)

Ewentualnie jeżeli potrzebujemy użyć Hamachi , opis instalacji i konfiguracji na Debianie, znajdziesz tutaj:
Instalacja Hamachi na Debianie


Konfiguracja serwera Bukkit

Podczas pierwszego uruchomienia serwera, wygeneruje się nam świat oraz stworzone zostaną pliki konfiguracyjne. Dlatego trwa to nieco dłużej niż zwykle. Po uruchomieniu serwer zatrzymujemy komendą stop i możemy przystąpić do jego konfiguracji.

W większości przypadków konfiguracja serwera Bukkit sprowadza się do zmodyfikowania jednego pliku o nazwie: server.properties, poniżej wymienię opcje na które warto zwrócić uwagę:

Dla osób niezorientowanych:
true - oznacza prawda ( włączony )
false - oznacza fałsz ( wyłączony )

 • spawn-protection-size=0 - promień obszaru ochronnego wokół spawna
  ( jeżeli ustawimy tu np. 10, oznacza to, że w promieniu 10 bloków od miejsca spawnu nie będzie można stawiać / niszczyć bloków, atakować graczy itp. )
 • allow-nether=true - włącza lub wyłącza dostęp do netheru.
 • level-name=mojswiat - nazwa twojego głównego świata.
 • allow-flight=true - pozwala lub zabrania latania na serwerze, o ile dają taką możliwość komendy lub pluginy.
 • server-port=25565 - domyślny port serwera, jeżeli go zmienimy na inny to musimy pamiętać, aby w kliencie w miejscu gdzie wpisujemy IP serwera podać nasz nowy port po :, np. 192.168.0.2:25566.
 • level-type=DEFAULT - definiujemy jakiego typu ma się nam wygenerować świat, działa tylko podczas generowania mapy, DEFAULT: Normalny, FLAT: płaska mapa.
 • server-ip=192.168.0.2 - IP naszego serwera, jeżeli gramy lokalnie po LAN, lub mamy przekierowanie portu na routerze ( Forwarding ), możemy tu podać nasze lokalne IP, jeżeli mamy zewnętrzne IP, to podajemy to zewnętrzne, jeżeli gramy przez Hamachi, podajemy IP z Hamachi.
 • spawn-npcs=true - włącza / wyłącza spawnowanie NPC
 • white-list=false - jeżeli używamy listy dopuszczanych IP, zmieniamy na 'true'.
 • spawn-animals=true - spawn'owanie zwierząt.
 • online-mode=false - ustawiamy czy na serwer mogą wejść wszyscy czy tylko ci z oryginalnym minecraftem. true - oryginał / false - obie wersje
 • pvp=true - czy gracze mogą walczyć ze sobą.
 • difficulty=1 - trudność gry, 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard .
 • gamemode=0 - '0' - Survival, '1' - Creative
 • max-players=20 - maksymalna liczba graczy
 • spawn-monsters=true - spawn'owanie potworów.
 • view-distance=8 - zasięg widzenia, można wpisać wartość od 3 do 15, im więcej tym bardziej obciąża serwer i łącze.
 • generate-structures=true - generowanie struktur, jak wioski, NPC, itp.
 • motd=jakas tresc - krótki tekst widoczny dla graczy na liście serwerów, w kliencie Minecraft.

Pamiętajcie że w plikach konfiguracyjnych MineCrafta nie stosujemy Tabulatorów, oraz polskich znaków!
Zamiast Tabulatorów używamy spacji.

więcej opcji znajdziesz tutaj: http://www.minecraftwiki.net/wiki/Server.properties


Bukkit - instalacja pluginów

Instalacja pluginów na serwerze Bukkit sprowadza się do skopiowania pluginu do katalogu 'plugins' znajdującego się w katalogu naszego serwera. Naturalnie pliki 'zip' należy wcześniej rozpakować. Po pierwszym uruchomieniu serwera z nowym pluginem w większości przypadków stworzony zostanie katalog dla danego pluginu w którym znajdzie się plik konfiguracyjny danego plugina. Zatrzymujemy serwer i przystępujemy do ewentualnej konfiguracji nowego plugina.

Musimy też pamiętać o nadaniu odpowiednich uprawnień do nowych funkcji oferowanych przez pluginy, poprzez odpowiednie wpisy w Permissions .

Tak jak pisałem wcześniej pluginy muszą być kompatybilne z używaną przez nas wersją serwera Bukkit. Czasami zdarza się że dany plugin działa na jakiejś wersji pomimo że oficjalnie autor nie określił takiej kompatybilności na stronie domowej danego plugina. Zatem jeżeli nawet plugin nie został jeszcze zaktualizowany zawsze warto sprawdzić czy działa z nową wersją bukkit'a. Jeżeli z pluginem jest coś nie tak to przy uruchomieniu serwera powinny wyświetlić się stosowne komunikaty.

Pluginy które dostępne są na tej stronie, powinny być zgodne z wersją serwera Bukkit dostępną na tej stronie.

Nie są to wszystkie pluginy dla Bukkit'a, są to wybrane przeze mnie pluginy których ja używam. Z czasem lista ta może się powiększać.

Pełną listę pluginów dostępnych dla serwera Bukkit można znaleźć na stronie projektu, czyli tutaj: plugins.bukkit.org

Poniżej znajduje się opis poszczególnych pluginów, prezentowanych na tej stronie.

PermissionsEx

Pluginy dodają do gry nowe funkcjonalności, oczywistą sprawą jest że trzeba w jakiś sposób zażądzać tymi nowymi funkcjami. W tym celu dokonujemy stosownych wpisów w pliku 'permissions.yml'.

Większość pluginów posiada liste uprawnień za pomocą których przydzielamy konkretną funkcję konkretnemu użytkownikowi lub grupie użytkowników.

Można także skożystać z pluginu np. 'PermissionsEx', który dodatkowo daje możliwość edycji uprawnień z poziomu chatu w grze, przeładowanie uprawnień odbywa się bez konieczności restartu serwera i jest niezauważalne dla graczy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: PermissionsEx >>>

Pobierz:


AuthMe Reloaded

Jeżeli nasz serwer dopuszcza łączenie się graczy z nie ogrinalnym Minecraftem, bardzo istotną żeczą jest wprowadzenie autoryzacji, w przeciwnym razie ustalanie uprawnień nie ma większego sensu.

Można do tego celu wykożystać plugin np. 'AuthMe Reloaded', wprowadza on rejestracje graczy, oraz dodatkowe funkcje jak np. kontrola ip.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: AuthMe Reloaded >>>

Pobierz:


Essentials

W pluginie tym zebrane zostały najpotrzebniejsze komendy,
bardzo przydatne zarówno dla administratora jak i zwykłych graczy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Essentials >>>

Pobierz:


WorldEdit

Bardzo przydatny plugin, służy do zaznaczania terenu i wykonywania na nim różnych operacji, niezastąpiony przy budowie dużych projektów, daje takie możliwości jak kopiowanie, wycinanie, podmiane bloków na inne, tworzenie obiektów jak walce, kule sfery, współpracuje on także z innymi pluginami jak:
WorldGuard, Multiverse-Portals, ( w tym sęsie że kożystają one z zaznaczenia obszaru w WordEdit )

Więcej informacji znajdziesz tutaj: WorldEdit >>>

Pobierz:


WorldGuard

Plugin przeznaczony jest do zabezpieczenia obwszarów przed różnymi czynnikami, umozliwia tworzenie tzw. cuboid'ów dla których można ustawić przeróżne flagi, np. że gracze nie mogą niszczyć, stawiać bloków, bić się miedzy sobą, blokada niszczenia bloków przez clipery, tnt, nie rozprzestrzenianie się ognia, lawa nie podpala innych łatwopalnych bloków itp.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: WorldGuard >>>

Pobierz:


LWC

Plugin umozliwiający zabezpieczanie skrzyń tabliczek piecy, drzwi,
jeżeli dołożymy moduł dla iconommy, mozemy dodatkowo pobierać za takie zabezpieczenie określoną ilośc kasy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: LWC >>>

Pobierz:


Multiverse-Core

Plugin dodaje możliwoś obsługi wielu światów, w połączeniu z wordeditem daje to możliwość przenoszenia budowli z jednego świata do drugiego, czy nawet z kopii swiata.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Multiverse-Core >>>

Pobierz:


Multiverse-Portals

Wprowadza możliwość zdefiniowania teleportów, zarówno wewnątrz tego samego świata jaki i między światami.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Multiverse-Portals >>>

Pobierz:


iConomy

Wprowadza walute na serwerze, daje możliwość przelewania środków między graczami, jest to baza dla innych modów bazujących na ekonomi.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: iConomy >>>

Pobierz:


iConomyChestShop

Dodaje możliwość zakładania sklepów na serwerze.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: iConomyChestShop >>>

Pobierz:


Jobs

Daje możliwość zdefiniowania różnych prac których gracze mogą się podejmować i w ten sposób zarabiać kase.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Jobs >>>

Pobierz:

 • - ( MC v1.2.3 )


MoneyDrop

Sprawia że po zabiciu złego moba lub gracza wypada z niego zdefiniowana przez nas ilość kasy. Wartość która wypada, można zdefiniować dla każdego rodzaju moba z osobna, można też ustawić że z danego moba czy gracza nic nie wypada. Dodatkową opcją jest możliwość ustawienia stałej wartości lub losowej z jakiegoś przedziału np. 2 $ do 4 $, a także częstotliwości wypadania np. raz na trzy zabicia.

czyli np. ustawiamy sobie że po zabiciu co trzeciego clippera wypadnie z niego losowo kasa od 2$ do 4$, ( może wypaść 2$ lub 3$ lub 4$ ).

kolejną opcją jest możliwość przypisania działania pluginu do konkretnego regionu, np. możemy wyłączyć wypadanie kasy z zabitych graczy dla MobAreny,

jeżeli chodzi o wypadanie kasy z zabitych graczy można też ustawić limit kasy, jaka maksymalnie może wypaść jednorazowo, warto to zrobić jeżeli nie używacie na serwerze pluginów typu 'Bankcraft', w przeciwnym wypadku bardzo szybko gracz może stracić wszystkie swoje pieniądze.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: MoneyDrop >>>

Pobierz:


SimpleRegionMarket

Plugin wprowadza możliwość kupna i wynajmu działek.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: SimpleRegionMarket >>>

Pobierz:


Bankcraft

Daje możliwość stworzenia banku zarówno dla kasy jak i punktów XP,
można zdefiniować oprocentowanie dla lokat.
wymaga pluginu 'Vault'.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Bankcraft >>>

Pobierz:


Vault

Kolejny plugin związany z ekonomią, w moim przypadku niezbędny dla pluginu 'Bankcraft'.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Vault >>>

Pobierz:


NoSnow

Sprawia że śnieg się nie osadza na klockach. ( pada ale się nie osadza ).

Więcej informacji znajdziesz tutaj: NoSnow >>>

Pobierz:


NoIce

Sprawia że woda nie zamarza.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: NoIce >>>

Pobierz:


OpenInv

Narzędzie dla administratora, pozwala przeglądać zasobnik graczy, nawet gdy nie są OnLine, można taże umieszczać i zabierać przedmioty z zasobnika innego gracza, dotyczy to także zbroi.

Istnieje również możliwość wyszukiwania graczy posiadających item o zadanej przez nas nazwie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: OpenInv >>>

Pobierz:


Log

Narzędzie dla administratora, loguje informacje o wszystkich postawionych i zniszczonych blokach, aby sprawdzić historie danego bloku wystarczy na nim kliknąć patykiem.

Jeżeli w miejscu które nas interesuje nie ma bloku ( bo np. ktoś zrobił nam dziurę w ścianie ), wystarczy że postawimy tam dowolny blok i klikniemy na nim patykiem. Poza informacją że przed chwilą postawiliśmy blok, będzie wyświetlona również cała historia związana z tym konkretnym miejscem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Log >>>

Pobierz:


VanishNoPacket

Narzędzie dla administratora, sprawia że możemy byś niewidzialni dla innych graczy, w trybie niewidzialności nie przyciągamy też zdropowanych itemów, co mogło by nas zdradzić.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: VanishNoPacket >>>

Pobierz:


MobArena

Plugin dodaje możliwość zbudowania areny na której walczymy z mobami, i zdobywamy różne nagrody, nagrody są tym cenniejsze im dłużej uda się nam przeżyć.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: MobArena >>>

Pobierz:


Trampolin

Plugin daje możliwość zbudowania trampoliny, do dyspozycji są trzy typy o trzech różnych wysokościach wybicia. Plugin nie jest już od dawna aktualizowany przez autora, ale jak na razie wiąż działa z nowymi wersjami.

Budowa jest prosta, na blok kładziemy kamienną płytkę naciskową,
odpowiednio:
blok żelaza - małe wybicie
blok złota - duże wybicie
blok obsydianu - bardzo duże wybicie

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Trampolin >>>

Pobierz: